Ukraina potrzebuje pomocy
Zbiórka pieniędzy
Na region Zaporoże
Dlaczego?
Ukraińcy potrzebują pomocy, by przejść przez trudne chwile, które ich czekają. Wojna we wschodniej Ukrainie zmusiła prawie pół miliona ludzi do opuszczenia ich domów. Większość, bo aż 90% tej grupy to osoby najbardziej narażone na negatywne konsekwencje konfliktu, czyli dzieci, kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne. Ludzie, którzy stracili lub nagle zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów potrzebują pomocy. Najpilniejsze potrzeby to ciepłe ubrania i buty, leki, pościele, środki higieny osobistej oraz żywność.

Kampania „Pomagaj Ukrainie” jest organizowana przez działające w Polsce organizacje pozarządowe: Fundację „Nasz Wybór”, Stowarzyszenie „ProCollegio” we współpracy z Estońskim Centrum dla Uchodźców oraz Studenckim Centrum Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Funduszem Pomocy Studentom. Zbieramy pieniądze dla uchodźców (IDP - internally displaced people) w regionie zaporoskim, bezpośrednio sąsiadującym z regionami objętymi konfliktem.

czytaj dalej
Region zaporoski jest jednym z podstawowym kierunków, które obierają osoby zmuszone do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Według informacji uzyskanych od władz regionu ich liczba na początku listopada przekroczyła 37 tysięcy zarejestrowanych uchodźców i ich liczba stale rośnie. W każdym tygodniu rejestracji dokonuje około 1000 osób. Nadal są to głównie dzieci, kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne.

Władze lokalne zakwaterowują przyjeżdżających w noclegowniach, internatach, akademikach, a nawet szpitalach. Wiele z tych budynków przez wiele lat było nieużywanych, brakuje w nich ogrzewania, bieżącej wody lub wody ciepłej, kuchni i toalet. Pomimo starań nie udaje się wciąż udzielić najbardziej potrzebnej pomocy. Zebraną pomoc planujemy przeznaczyć na zakup ciepłych ubrań, środków higieny, leków i żywności. Spadające temperatury doskwierają coraz bardziej. Wiele osób, z regionów objętych konfliktem uciekła jeszcze latem, mając nadzieję na szybki powrót do domu, dlatego nie są przygotowani na mrozy. Potrzeby rodzin z małymi dziećmi są jeszcze większe, gdyż potrzebują określonych rodzajów żywności i leków. Ponoszą dodatkowe koszty związane z posłaniem dzieci do szkół poza miejscem stałego zamieszkania.

Powyższe potrzeby zostały ustalone na miejscu przez członka naszego zespołu w ostatnim tygodniu września br. oraz potwierdzone przez naszych partnerów z Estońskiego Centrum dla Uchodźców w październiku br. Cały czas pozostajemy w kontakcie z lokalnymi organizacjami „Hram” i „Zaporoskim centrum wolontariatu”, „Zaporoskim oddziałem Czerwonego Krzyża” oraz władzami lokalnymi.

Zgodnie z współczesnymi standardami udzielania tego typu pomocy, zakupy będą realizowane na miejscu, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa i ograniczać samoidentyfikację uchodźców, jako ofiar, skazanych na pomoc zagraniczną. Pomoc zostanie dostarczona osobiście przez jednego z członków naszego zespołu, aby zapewnić, że 100% pomocy trafi bezpośrednio do osób potrzebujących. Nie planujemy żadnego pośrednictwa miejscowych władz lub instytucji.
Aktualności
17-02-2015
Poniżej znajduje się dokładne sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę w dniach 15.01 - 22.01. W ramach zebranych środków udało nam się zakupić środki higieny osobistej, leki, ciepłe obuwie oraz sprzęt AGD.

Tomasz Lewiński
28-01-2015
Ponad 90 rodzin uchodźczych mogło otrzymać pomoc dzięki wsparciu i zaangażowaniu 40 polskich obywateli. Między 15 a 22 stycznia pięcioosobowa grupa z Polski, Estonii i Ukrainy doręczyła wspólnie pomoc w Zaporożu oraz Berdiańsku na wschodzie Ukrainy. Dzięki inicjatywie podjętej przez wolontariuszy w Polsce udało się zebrać niecałe 1000 €, co pozwoliło na zakup na miejscu środków higieny osobistej, leków, ciepłego obuwia oraz sprzętu AGD.

Tomasz Lewiński
17-12-2014
Ukraińcy potrzebują pomocy, by przejść przez trudne chwile, które ich czekają tej zimy. Wojna we wschodniej Ukrainie zmusiła prawie pół miliona ludzi do opuszczenia ich domów. Większość, bo aż 90% tej grupy to osoby najbardziej narażone na negatywne konsekwencje konfliktu, czyli dzieci, kobiety, osoby starsze i niepełnosprawne. Ludzie, którzy stracili lub nagle zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów potrzebują pomocy. Najpilniejsze potrzeby to ciepłe ubrania i buty, leki, pościele, środki higieny osobistej oraz żywność.

Tomasz Lewiński
Wpłata
Poprzez poniższy formularz zbieramy środki na pomoc Ukrainie.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane potrzebującym w regionie Zaporoże.
Każda kwota jest ważna!Dziękujemy transferuj.pl za zrezygnowanie z własnej marży dla wsparcia akcji PomagajUkrainie
Media

Tomasz Lewiński
Organizatorzy


Partnerzy

All rights reserved.
coding: krs